desember 14, 2017     |
Stående

Stående

Generelt.

Den skytteren som behersker stående bra, har i utgangspunktet størst mulighet til å vinne stevnet. For å huske alle detaljene som man skal trene på, er det en fordel å føre treningsdagbok. I stående har den mentale innstillingen større betydning enn i de andre stillingene. Det er viktig ar man tørr å trekke av.

Indre Skytestilling.

Den indre skytestillingen er viktig for toppresultatet i stående og det er viktig med indre ro og avslapping Det er viktig at man puster med magen. Man må tilstrebe at stillingen føles bekvem og at musklene er avslappet slik at våpnet holdes stabilt innenfor ett lite område på skiven. Det trengs lang tid for å trene inn en indre skytestilling 

Føttene.
Føttenes plassering påvirker ditt nullpunkt, svaiing i kroppen og muskelspenning i benene.
Nybegynnere bør stå med føttene ca en skulderbreddes avstand og vinkelrett på skuddlinjen. Den høyre fot kan være litt vridd til høyre. Vekten bør være fordelt med ca 60 % på venstre fot, 40 % på høyre fot. God ballanse er viktig! Kommer vekten for langt frem, oppstår svaiing i kroppen. Det kan også skje hvis den kommer for langt tilbake. Ettersom du får en mer stabil stilling, kan du begynne med små vridninger av føttene. Dette påvirker til og med hoftene, og da blir også nullpunktet forandret. Hvis venstre fot vris for mye til høyre, kan hoftenes stabilitet langs skuddlinjen minke. Om man flytter høyre fot litt til høyre uten at vektfordelingen forandres, da vil høyre hofte synke og da vil siktelinjen heve seg og det blir bedre kontakt mellom venstre albue og hoftkammen. Mer vekt på venstre fot hever også siktelinjen av samme grunn. Høyre fots plassering påvirker også ballansen. De fleste skytterene setter den litt bak linjen, noe som kan påvirke svaiing i kroppen. Nybegynnere bør ikke sette foten mer enn 2,5 cm bak linjen. Kommer foten for langt bak kan det øke svaiingen i kroppen, da man blir stående mer på tærne.

 

Bein og knær.
Bena skal være avslappet og rake. Forsøk å sta mest mulig rett på begge bein. Spenninger i lårene påvirkes av føttenes vridning og plassering.

Kinnstøtten skal   justeres slik at øyet ser igjennom diopteren når hodet ligger bekvemt mot kinnstøtten uten spente nakkemuskler. Trykket av kinnet skal være likt for hvert skudd..

Hofter.
Hoftene må ikke vries på noe sett og vis, hvis man skal få til ett stabilt nullpunkt. Dette kan være vanskelig for noen, så hvis vi holder oss under 2 graders vridning, bruker det å gå bra. Dårlig ballanse og stor svaiing i kroppen kan tyde på at hoften ikke er rett nok.

Ryggens bøyning til høyre gjør at hoften ikke går fremover mot blinken. Dessuten stikker hoftekammen ut og gir ett stabilt støtte for venstre albue. For stor ryggbøy bakover, er det lett for at bøyningen starter i hoftene Dette gir spenninger i bena og våpenet blir urolig.
 
Rygg og skuldre.
Ryggraden er veldig bevegelig, men den blir stivere om man vrir den. For å oppnå dette og stabilisere overkroppen kan man vri skuldrene 10 – 20 grader mot skiven uten at hoftene vris med. Etter noe trening vil denne vridningen skje automatisk når man setter venstre albue på hoftkammen. Når man vrir ryggraden låser man delvis stillingen sideveis. Denne vridningen kan i starten virke litt ubekvem, men man blir fort vant til den. For å kompensere geværets vekt må man bøye ryggen litt bakover og til høyre så mye at muskelgruppene rundt midjen og ryggraden kan slappe av. Når man bøyer ryggen bakover er det mulig å slappe av i venstre arm. Sett bakfra skal man se at ryggraden bøyes til høyre (bort fra skiven) rett over bekkenet. Halvveis oppe bøyes den frem mot skiven slik at ryggraden fortsetter rett opp. Dette gjør at skuldrene blir nesten horisontale, men venstre skulder kanskje litt lavere enn høyre.

Det er viktig at høyre aksel er avslappet. Hvis den ikke er det vil skuddet rykke til slik at skuddet går høyt til venstre.. Selv mellom skuldrene skal det være avslappet.

Venstre arm og hånd.
Det er viktig at venstre over og underarm er avslappet, selv om dem støtter våpnet. Dette oppnås ved at ryggen bøyes bakover samtidig som man vrir skuldrene og venstre albue plasseres litt til høyre på hoftebeinet.

Hvis man prøver å styre siktingen med muskelkraft vil musklene slappe av litt i avfyringsøyeblikket og vi får en uønsket bevegelse. Hvis vi får små utslag under siktingen kan det være at armen ikke er helt avslappet. Man støtter venstre albue noen cm. til høyre på hoftkammen. Sett forfra skal venstre underarm være tilnærmet loddrett under våpenet. Setter man venstre albue for langt ut på hoften, vil den gli ned når man slapper av. Plasseres den for langt til høyre inn mot magen kan våpenets vekt tas opp av veikryggen. Dette er ikke bra. Det er viktig av venstre albue plasseres eksakt likt hver gang, da den påvirker nullpunktet. Klarer vi ikke dette, vil serien få spredning i siden.

Det er mange måter å holde venstre hånd. Man må velge den metoden som får våpenet tilstrekkelig høyt for at siktingen og øyet skal bli riktig. En lav variant er å legge våpenet oppe på en løst knyttet hånd. Er det nødvendig å få våpenet høyere opp, kan det settes mellom fingrene. Det som er viktig er at håndleddet er stabilt og avslappet. Noen legger våpnet helt oppe på fingertuppene, men dette må man prøve å unngå ettersom fingrene blir slitne. Man kan justere høyden litt ved å flytte venstre arm frem og tilbake langs kolben, men pass på at du ikke kommer for langt frem for da vil vekten av våpenet dra det ut fra skuldren.

Her er tre forskjellige måter å ha venstre arm på.

Høyre arm og hånd.
Normalt må kolbekappen senkes når man skyter stående. Hvor mye avhenger av lengden på skytterens hals. Hvis man løfter opp albuen når man setter kolben i akselen vil jakken bli slett og kolben sitter bedre.. Nybegynnere skal plassere kolben i den naturlige fordypningen mellom kroppen og armen. Hvis kolben er for kort blir det ingen fordypning og kolben sklir for langt ut på armen og hodet kommer for langt fra kolben. Rekylopptaket blir også feil.

Høyre arm skal være avslappet og henge ned i 45 graders vinkel. Håndleddet skal være rett.. Hvis kolben er for kort, kommer kolbekappen til å bli satt for løst inn i skulderen, og høyre arm blir hengende rett ned., og kontaktflaten på kolbekappen blir for liten. I stående er det mye mindre trykk på kolbekappen enn i de andre stillingene. .Kolbens lengde bør justeres etter stående stilling.. Rett lengde på stokken gir automatisk passe hardt trykk mot skulderen. Trykket må være likt for hvert skudd, ellers forandres treffbildet.

Høyre hand skal holde ett bestemt grep rundt pistolgrepet der de tre nedre fingrene trykker grepet mot håndflaten slik at kraftenrettes inn mot sentrum av pistolgrepet.

Hodet.
Hodet må også i stående være plassert slik at øyet ser mest mulig rett frem, og man bør unngå å se helt oppe under øyebrynet. For å få en best mulig stilling må den trenes inn slik at geværet føres til hodet og ikke omvendt.. En del skyttere kanter våpenet litt til venstre i stående stilling. Gjør du det må du finne ut hvor mye du må justere siktet. Det beste er å holde våpenet rett.

Nullpunkt.
Hvis nullpunktet er mye feil sidelengs må skytteren korrigere dette ved å flytte begge føttene. Dette blir som kroppen står på en dreieskive. Mindre korreksjoner gjør man ved å flytte tærne noen millimeter. For finjustering av nullpunktet kan man bruke venstre albue. Setter man albuen noen millimeter lenger til høyre kommer nullpunktet lenger til venstre og omv.

Innta skytestillingen.
Prøv å varme opp kroppen før skyting. Dette blir det syndet mye mot. Start med å plassere føttene riktig. (se bildet) Juster inn nullpunktet. Løft så med høyre hånd kolben til skulderen og plasser denne eksakt. Ta så riktig tak i pistolgrepet. Legg geværet opp på venstre hånd og justere plasseringen av hånden. Så fører du frem hoften mot skiven øg bøyer ryggen bakover og til høyre, samtidig som du løfter våpenet, vrir skuldrene mot skiven og med stor presisjon plasserer du venstre albue på hoftekammen. Prøv å puste med magen for å slappe av. Kjenn at du står i ballanse, og har rett vektfordeling på føttene. Legg hodet mot kinnstøtten. Kontroller nullpunktet og om nødvendig justere, som forklart tidligere. Gå til trykkpunkt med den innstilling at hvert skudd skal bli blink. Om nødvendig må du starte fra begynnelsen igjen hvis du føler at noe ikke stemmer.
Opphavsrett (c) 2017 Skytterportalen   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk